Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Tất cả

VSA 530: lấy mẫu kiểm toán

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính Đã ban hành VSA số 530: Lấy mẫu kiểm toán

VSA 520: thủ tục phân tích

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính đã ban hành VSA số 520: Thủ tục phân tích

VSA 510: kiểm toán năm đầu tiên - số dư đầu kỳ

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính đã ban hành VSA 510: Kiểm toán năm đầu tiên - Số dư đầu kỳ

VSA 505: thông tin xác nhận từ bên ngoài

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính đã ban hành VSA 505: Thông tin xác nhận từ bên ngoài

VSA 501: bằng chứng Kiểm toán đối với các khoản mục và sự kiện đặc biệt

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính đã ban hành VSA 501: Bằng chứng kiểm toán đối với các khoản mục và sự kiện đặc biệt

VSA 500: bằng chứng kiểm toán

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính đã ban hành VSA 500: Bằng chứng kiểm toán

VSA 450: đánh giá các sai sót khi phát hiện trong kiểm toán

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính đã ban hành VSA 450: Đánh giá các sai sót phát hiện trong quá trình kiểm toán

VSA 402: các yếu tố cần xem xét khi kiểm toán đơn vị có sử dụng dịch vụ bên ngoài

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính đã ban hành VSA 402: Các yếu tố cần xem xét khi kiểm toán đơn vị có sử dụng dịch vụ bên ngoài

VSA 330: biện pháp xử lý của KTV đối với rủi ro đã đánh giá

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính đã ban hành VSA 330: Biện pháp xử lý của kiểm toán viên đối với rủi ro đã đánh giá

VSA 320: mức trọng yếu trong việc lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán

Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính Đã ban hành VSA 320: Mức trọng yếu trong lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán

Trang 46 / 48
Liên Hệ
Hoạt động nổi bật
Báo cáo Minh bạch năm 2023 ngày 29/03/2024 Báo cáo Minh bạch năm 2022 ngày 19/12/2023 UBCK NN chấp thuận cho Vietvalues được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024. Bộ Tài Chính chấp thuận cho Vietvalues kiểm toán Đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 Báo cáo Minh bạch năm 2022 ngày 15/11/2023 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 - lần 3 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 - lần 2 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 Tuyển dụng trợ lý Kiểm toán viên năm 2022 (đợt 2) - Trụ sở chính