Mang tri thức phục vụ khách hàng

Giới Thiệu

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Ban lãnh đạo

Tran Ham Trần Văn Ham
Cử nhân Tài chính Kế toán

- Là Thành viên sáng lập VIETVALUES Group.
- Nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại Doanh nghiệp Tp.HCM; nguyên phó Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước Khu vực IV – Tp.HCM.
- Được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân chương lao động hạng ba vì “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác và góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ tổ quốc” năm 2007.
- Với hơn 45 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính kế toán và công tác quản lý trong ngành tài chính kế toán, hiện ông Trần Văn Ham là Chủ tịch Hội đồng Thành viên của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES).

Do Huong Đỗ Thị Hương
Cử nhân Tài chính, Kiểm toán viên

- Là Thành viên sáng lập VIETVALUES Group.
- Nguyên là Kế toán trưởng doanh nghiệp, Sở Công nghiệp Tp.HCM; nguyên là Trưởng phòng kiểm toán doanh nghiệp của Kiểm toán Nhà nước Khu vực phía Nam.
- Bà là Kiểm toán viên cấp Nhà nước Việt Nam; là Hội viên cao cấp Hội Kế Toán – Kiểm toán Việt Nam (VAA) và là Hội viên cao cấp Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam (VACPA).
- Được tặng thưởng Huy chương vì sự nghiệp đóng góp cho ngành tài chính Việt Nam.
- Với hơn 45 năm kinh nghiệm, hiện bà Đỗ Thị Hương là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của VIETVALUES Group và là Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES).

Thanh Sang Nguyễn Thanh Sang
Thạc sĩ Tài chính, Kiểm toán viên

- Là Thành viên sáng lập VIETVALUES Group.
- Nguyên là Kiểm toán viên Kiểm toán Nhà nước Khu vực phía Nam.
- Ông là Kiểm toán viên cấp Nhà nước Việt Nam; Thẩm định viên với chứng chỉ hành nghề do Bộ Tài chính cấp; là Hội viên cao cấp Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam (VACPA).
- Ông đang tham gia giảng dạy Kế toán – Kiểm toán tại trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM và Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Tp.HCM (HUTECH).
- Được Bộ Tài chính tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động và phát triển nghề nghiệp kiểm toán viên độc lập Việt Nam các năm 2015 và 2016.
- Với hơn 25 năm kinh nghiệm, hiện ông Nguyễn Thanh Sang là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES).

Nguyen Suong Nguyễn Thị Sương
Cử nhân Kinh tế

- Nguyên là Trưởng phòng Kiểm toán Nhà nước, chuyên kiểm toán lĩnh vực ngân sách nhà nước và các đơn vị tài chính công.
- Được tặng Huân chương lao động hạng III của Chủ tịch nước; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Huy chương vì sự nghiệp Tài chính; Huy chương vì sự nghiệp kiểm toán Việt Nam.
- Với hơn 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tài chính và kiểm toán các đơn vị hành chính sự nghiệp, Tổng công ty Nhà nước, hiện bà Nguyễn Thị Sương là Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES).

Kim Anh Vũ Thị Kim Anh
Cử nhân Kinh tế, Kiểm toán viên

- Là Thành viên sáng lập VIETVALUES Group.
- Nguyên là Kế toán trưởng, Phó Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex. Nguyên là thành viên Hội đồng quản trị của Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Tp.HCM.
- Bà là Kiểm toán viên cấp Nhà nước Việt Nam; là Hội viên Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam (VACPA).
- Với hơn 35 năm kinh nghiệm, hiện bà Vũ Thị Kim Anh là Cố vấn cấp cao của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES).

Ngoc Nga Nguyễn Thị Ngọc Nga
Thạc sĩ Kinh tế, Kiểm toán viên

- Nguyên là Thanh tra viên tại Sở Tài chính Tp.HCM.
- Thạc sĩ Kinh tế; Cử nhân Kinh tế; Cử nhân Luật; Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.
- Bà là Kiểm toán viên cấp Nhà nước Việt Nam; Thẩm định viên với chứng chỉ hành nghề do Bộ Tài chính cấp; là Hội viên Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam (VACPA).
- Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán – Tài chính – Thuế cho nhiều loại hình công ty khác nhau, hiện bà Nguyễn Thị Ngọc Nga là Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES).

Thanh Hong Nguyễn Thanh Hồng
Thạc sĩ Kinh tế, Kiểm toán viên

- Thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng; Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán; Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.
- Ông là Kiểm toán viên cấp Nhà nước Việt Nam; là Hội viên Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam (VACPA).
- Ông hiện là giảng viên thỉnh giảng của trường Đại học Kinh tế Tp. HCM (UEH) và Đại học Mở Tp.HCM (OU).
- Được Bộ Tài chính tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động và phát triển nghề nghiệp kiểm toán viên độc lập Việt Nam giai đoạn 2011 - 2016.
- Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán – Tài chính – Thuế cho nhiều loại hình công ty khác nhau, hiện ông Nguyễn Thanh Hồng là Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES).

Truc Lam Huỳnh Trúc Lâm
Thạc sĩ Luật, Kiểm toán viên

- Thạc sĩ Luật; Cử nhân Kinh tế; Cử nhân Luật; Cử nhân Kinh tế Chính trị; Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.
- Ông là Kiểm toán viên cấp Nhà nước Việt Nam; Thẩm định viên với chứng chỉ hành nghề do Bộ Tài chính cấp; là Hội viên Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam (VACPA).
- Ông hiện là giảng viên thỉnh giảng của trường Đại học Kinh tế Tp. HCM (UEH) và Đại học Mở Tp.HCM (OU).
- Được Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam (VACPA) tặng Bằng khen vì đã có nhiều thành tích trong hoạt động Hội giai đoạn 2013 – 2015.
- Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán – Tài chính – Thuế cho nhiều loại hình công ty khác nhau, hiện ông Huỳnh Trúc Lâm là Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES).

Ba Quang Trần Bá Quảng
Thạc sĩ Kinh tế, Kiểm toán viên

- Nguyên là Kế toán trưởng, Phó Tổng Giám đốc của các Công ty trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn kế toán, thuế và quản trị doanh nghiệp.
- Thạc sĩ Kinh tế; Cử nhân Kinh tế; Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.
- Ông là Kiểm toán viên cấp Nhà nước Việt Nam; Thẩm định viên với chứng chỉ hành nghề do Bộ Tài chính cấp; là Hội viên Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam (VACPA).
- Với gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán – Tài chính – Thuế cho nhiều loại hình công ty khác nhau, hiện ông Trần Bá Quảng là Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES).

Thanh Kim Lê Thị Thanh Kim
Cử nhân Kinh tế; Kiểm toán viên

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán báo cáo tài chính, thực hiện kiểm toán ở nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau như: Công ty cổ phần, Công ty 100% vốn Nhà nước, Công ty có vốn đầu tư nước ngoài.
- Cử nhân Kinh tế;
- Bà là Kiểm toán viên cấp Nhà nước Việt Nam; là Hội viên Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam (VACPA).
- Với gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, tài chính, đào tạo và tư vấn thuế, soạn thảo bản tin pháp luật và tư vấn về kế toán, thuế… cho khách hàng.
- Hiện bà LÊ THỊ THANH KIM là Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES).

Ngoc Tan Nguyễn Ngọc Tân
Cử nhân Kinh tế, Kiểm toán viên

- Cử nhân Kinh tế;
- Ông là Kiểm toán viên cấp Nhà nước Việt Nam; là Hội viên Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam (VACPA).
- Với gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán – Tài chính – Thuế cho nhiều loại hình công ty khác nhau, hiện ông Nguyễn Ngọc Tân là Giám đốc Chi nhánh Tp.HCM của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES).