Mang tri thức phục vụ khách hàng

kiểm toán

Dịch vụ kiểm toán

Đây là dịch vụ nhằm kiểm tra và xác nhận tính trung thực, hợp lý của các tài liệu - số liệu kế toán, báo cáo tài chính và quyết toán vốn đầu tư hoàn thành theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước, Chủ đầu tư, Cổ đông, Ngân hàng và Quý khách hàng

kế toán

Dịch vụ kế toán

Dựa trên thông tin, chứng từ và số liệu do Quý khách hàng cung cấp, VIETVALUES thay mặt khách hàng tổ chức và thực hiện công việc kế toán theo quy định của pháp luật hiện hành. - Tập hợp chứng từ và xử lý số liệu kế toán theo quy định pháp luật và chuẩn mực kế toán;

thuế

Tư vấn thuế - Pháp lý

Dịch vụ này bao gồm công việc tư vấn và hỗ trợ liên quan đến các loại thuế theo quy định của pháp luật hiện hành.

định giá

Dịch vụ định giá

Dịch vụ thẩm định giá là sự phân tích các yếu tố tác động đến quá trình hình thành giá trị của tài sản cụ thể. Thẩm định viên nghiên cứu vận dụng những nguyên tắc tiêu chuẩn của thẩm định giá để đưa ra kết luận về giá trị của tài sản.Đội ngũ Kiểm toán viên chuyên nghiệp

Công ty với đội ngũ Kiểm toán viên và Chuyên viên giàu kinh nghiệm của Chúng tôi đang làm việc tại các Chi nhánh và Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh và một số thành phố lớn trên cả nước

Khách hàng nhận xét

VIETVALUES