Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Các quy định khác

TT 09/2023/TT-NHNN VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN

Ngày 28/07/2023, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành TT 09/2023/TT-NHNN về việc Hướng một số điều của LUẬT PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN, trong đó quy định về tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo; quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro...

TT 23/2023/TT-BCTC HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, TÍNH HAO MÒN, KHẤU HAO TSCĐ TẠI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ VÀ TSCĐ DO NHÀ NƯỚC GIAO CHO DN QUẢN LÝ KHÔNG TÍNH THÀNH PHẦN VỐN NN TẠI DN

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Tiêu chuẩn xác...

NĐ 140/2020/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĐ 126/2017/NĐ-CP VỀ CỔ PHẦN HOÁ DNNN

Ngày 16 tháng 11 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định 140/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ...

LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

Quốc hội khoá XIV vừa thông qua Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 tại Kỳ họp thứ 9 đã có nhiều cải cách quan trọng với mục tiêu hoàn thiện khung khổ pháp lý về tổ chức quản trị doanh nghiệp đạt chuẩn mực của thông lệ tốt và phổ biến ở khu vực và quốc tế; thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, thu hút...

NĐ 151/2018/ND-CP Về Bãi Bỏ Một Số Điều Kiện Về Đầu Tư, Kinh Doanh Thuộc BTC Quản Lý

Ngày 7/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 151/2018/NĐ-CP Về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Theo đó, một số ngành kinh doanh co điều kiện thuôc quản lý của Bộ Tài chính quản lý như sau: Lĩnh...

TT 06/2016/TT-NHNN Hướng Dẫn Quản Lý Ngoại Hối Đối Với Việc Cho Vay, Trả Nợ Nước Ngoài Của Doanh Nghiệp

Thông tư số 03/2016/TT-NHNN ngày 26/2/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp

TT 06/VBHN-NHNN Quy Định Về Quản Lý Ngoại Hối Đối Với Việc Cho Vay, Thu Hồi Nợ Nước Ngoài Của Tổ Chức Tín Dụng

Thông Tư số 06/VBHN-NHNN ngày 6/1/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) quy định về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của tổ chức tín dụng

NĐ 96/2014/NĐ-CP Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tiền Tệ Và Ngân Hàng

Nghị Định 96/2014/NĐ-CP Ngày 17/10/2014 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

Pháp Lênh Về Ngoại Hối 2014 Sửa đổi Bổ Sung Pháp Lênh Về Ngoại Hối 2005

Pháp lệnh về Ngoại Hối số 06/2013/UBTVQH13 ngày 18/3/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11

Pháp Lênh Về Hoạt Động Ngoại Hối 2005

Pháp Lênh Về Hoạt Động Ngoại Hối 2005 số 28/2005/PL-UBTVQH11

Trang 1 / 8
Liên Hệ
Hoạt động nổi bật
Báo cáo Minh bạch năm 2023 ngày 15/05/2024 Thông báo giảm Kiểm toán viên 15/05/2024 Báo cáo Minh bạch năm 2023 ngày 29/03/2024 Báo cáo Minh bạch năm 2022 ngày 19/12/2023 UBCK NN chấp thuận cho Vietvalues được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024. Bộ Tài Chính chấp thuận cho Vietvalues kiểm toán Đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 Báo cáo Minh bạch năm 2022 ngày 15/11/2023 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 - lần 3 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 - lần 2