Mang tri thức phục vụ khách hàng

Tin Tức Hoạt Động

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Tất cả

Báo cáo Minh bạch năm 2023 ngày 15/05/2024

Báo cáo Minh Bạch Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt năm 2023 Ngày 15/05/2024

Thông báo giảm Kiểm toán viên 15/05/2024

Vietvalues thông báo về việc giảm Kiểm toán viên ngày 15/05/2024

Báo cáo Minh bạch năm 2023 ngày 29/03/2024

Báo cáo Minh Bạch Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt năm 2023 Ngày 29/03/2024

Báo cáo Minh bạch năm 2022 ngày 19/12/2023

Báo cáo Minh Bạch Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt năm 2022 Ngày 19/12/2023

UBCK NN chấp thuận cho Vietvalues được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024.

Ngày 24/11/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam (UBCK NN) đã ban hành quyết định số 1113/QĐ-UBCK về việc chấp thuận công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt

Bộ Tài Chính chấp thuận cho Vietvalues kiểm toán Đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024

Ngày 20/11/2023, Bộ Tài chính đã ban hành quyết định số 2559/QĐ-BTC về việc chấp thuận Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt - Vietvalues

Báo cáo Minh bạch năm 2022 ngày 15/11/2023

Báo cáo Minh Bạch Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt năm 2022 Ngày 15/11/2023

Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 - lần 3

Chúng tôi mang đến cơ hội thực tập Kiểm toán cho tất cả những sinh viên năm cuối tại Văn phòng Hồ Chí Minh. Trong thời gian thực tập này bạn sẽ được tham gia các dự án tiếp cận Khách hàng để khám phá tầm ảnh hưởng của VIETVALUES tới Khách hàng, nền kinh tế và cộng đồng cùng sự hỗ trợ của các anh/chị nhân viên VIETVALUES.

Báo cáo Minh bạch năm 2022 ngày 05/10/2023

Báo cáo Minh Bạch Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt năm 2022 Ngày 05/10/2023

Thông báo bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Vietvalues thông báo về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc cho Bà Nguyễn Thị Tuyết Vân

Trang 1 / 9
Liên Hệ
Hoạt động nổi bật
Báo cáo Minh bạch năm 2023 ngày 15/05/2024 Thông báo giảm Kiểm toán viên 15/05/2024 Báo cáo Minh bạch năm 2023 ngày 29/03/2024 Báo cáo Minh bạch năm 2022 ngày 19/12/2023 UBCK NN chấp thuận cho Vietvalues được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024. Bộ Tài Chính chấp thuận cho Vietvalues kiểm toán Đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 Báo cáo Minh bạch năm 2022 ngày 15/11/2023 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 - lần 3 Tuyển dụng thực tập sinh năm 2023 - lần 2