Mang tri thức phục vụ khách hàng

Tin Tức Hoạt Động

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Tất cả

Báo cáo Minh bạch năm 2021 ngày 31/3/2022

Báo cáo Minh Bạch Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt năm 2021 Ngày 31/3/2022

UBCK NN chấp thuận cho VIETVALUES được kiểm toán Đơn vị có Lợi ích Công chúng thuộc lĩnh vực Chứng Khoán năm 2022

Ngày 19/11/2021, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Việt Nam (UBCKNN VN) đã ban hành quyết định số 760/QĐ-UBCK về việc chấp thuận công ty ....

Bộ Tài Chính chấp thuận cho Vietvalues Kiểm Toán đơn Vị có Lợi Ích Công Chúng năm 2022

Ngày 12/11/2021, Bộ Tài chính đã ban hành quyết định số 2141/QĐ-BTC về việc chấp thuận Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – VIETVALUES ...

Tuyển dụng thực tập sinh năm 2022

Chúng tôi mang đến cơ hội thực tập Kiểm toán cho tất cả những sinh viên năm cuối tại Văn phòng Hồ Chí Minh. Trong thời gian thực tập này bạn sẽ được tham gia các dự án tiếp cận Khách hàng để khám phá tầm ảnh hưởng của VIETVALUES tới Khách hàng, nền kinh tế và cộng đồng cùng sự hỗ trợ của các anh/chị nhân viên VIETVALUES.

Thông báo "TẠM HOÃN" Thời gian thi tuyển và phỏng vấn tuyển dụng Trợ lý Kiểm toán viên năm 2021

Ban Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt thông báo v/v tạm hoãn thời gian thi tuyển bài viết (ngày 18/06/2021) và phỏng vấn trực tiếp (ngày 24/06/2021) tuyển dụng Trợ lý Kiểm toán viên năm 2021...

Tuyển dụng trợ lý Kiểm toán viên năm 2021

Công ty Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt ( VIETVALUES) là 1 trong số ít công ty được UBCKNN cho phép kiểm toán doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, là thành viên của Hãng kiểm toán JPA International với quy mô trên 100 nhân viên. Công ty bao gôm trụ sở chính tại Tp.HCM, Chi nhánh Hồ Chí Minh, Chi nhánh Hà Nội và Chi nhánh Đà Nẵng và văn phòng tại các tỉnh. VIETVALUES nhiệt liệt chào mừng các bạn sinh viên mới ra trường và các anh/chị quan tâm cùng gia nhập vào gia đình VIETVALUES trong kỳ tuyển trợ lý KTV năm 2021.

Báo cáo Minh bạch năm 2020 ngày 31/3/2021

Báo cáo Minh Bạch Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt năm 2020 Ngày 31/3/2021

Bộ Tài Chính chấp thuận cho Vietvalues Kiểm toán đơn vị có Lợi ích công chúng năm 2021

Ngày 12/11/2020, Bộ Tài chính đã ban hành quyết định số 1773/QĐ-BTC về việc chấp thuận công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn CHUẨN VIỆT – VIETVALUES, thành viên của hãng kiểm toán JPA INTERNATIONAL, được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021.

Ủy Ban Chứng Khoáng Nhà Nước (UBCK NN) chấp thuận cho Vietvalues được kiểm toán đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 (đợt 1)

Ngày 19/11/2020, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Việt Nam (UBCKNN VN) đã ban hành quyết định số 774/QĐ-UBCK về việc chấp thuận công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn CHUẨN VIỆT – VIETVALUES, thành viên của hãng kiểm toán JPA, được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 (Đợt 1).

Báo cáo Minh bạch năm 2019 ngày 25/9/2020

Báo cáo Minh Bạch Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt năm 2019 Ngày 25/9/2019

Trang 2 / 7