Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Chi phí tài chính

NĐ 75/2014/NĐ-CP Quy Định Về Việc Tuyển Dụng, Quản Lý Người Lao Động Việt Nam Làm Việc Tại Nước Ngoài

Nghị Định 75/2014/Nđ-CP ngày 28/7/2014 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

Tải xuống