Mang tri thức phục vụ khách hàng

Tin Tức Hoạt Động

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Hoạt động chuyên nghiệp

UBCK NN chấp thuận cho Vietvalues được kiểm toán đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 (đợt 1)

Ngày 19/11/2019, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Việt Nam (UBCKNN VN) đã ban hành quyết định số 930/QĐ-UBCK về việc chấp thuận công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn CHUẨN VIỆT – VIETVALUES, thành viên của hãng kiểm toán JPA,  được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 (Đợt 1).

 DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIÊN ĐƯỢC CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN CHO ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG THUỘC LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN NĂM 2020

 1. Công ty TNHH KPMG (KPMG)
 2. Công ty TNHH kiểm toán và định giá việt nam (vae)
 3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
 4. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN)
 5. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C (A&C) 
 6. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) 
 7. Công ty TNHH PWC (Việt Nam) – PWC
 8. Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam (RSM)
 9. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY (UHY)
 10. Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF)
 11. Công ty TNHH kiểm toán VACO (VACO)
 12. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam 
 13. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT 
 14. Công ty TNHH kiểm toán TTP
 15. Công ty TNHH kiểm toán BDO
 16. Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)  _ GT
 17. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC (AASC)
 18. Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC (AAC)

13. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT 
(Theo Quyết định số 930/QĐ-UBCK ngày 19/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

STT

Họ và tên KTV

Số GCN đăng ký hành nghề

1

Nguyễn Thanh Sang

0851-2018-071-1

2

Đỗ Thị Hương

0967-2018-071-1

3

Vũ Thị Kim Anh

0565-2018-071-1

4

Nguyễn Ngọc Đan Tâm

0884-2018-071-1

5

Nguyễn Thanh Hồng

1512-2018-071-1

6

Huỳnh Trúc Lâm

1523-2018-071-1

7

Đoàn Thị Minh Loan

0086-2018-071-1

8

Trần Văn Hiệp

2141-2018-071-1

9

Trần Bá Quảng

1086-2018-071-1

10

Trần Quang Huyên

1043-2018-071-1

11

Trần Xuân Thạnh

1650-2018-071-1

12

Nguyễn Thị Ngọc Nga

0351-2018-071-1

13

Nguyễn Thị Hồng Thúy

0176-2018-071-1

14

Lê Thị Thanh Kim

2896-2019-071-1

15

Hoàng Thái Tân

2817-2020-071-1

16

Nguyễn Thị Cẩm Hồng

2849-2020-071-1

17

Nguyễn Hồng Phúc

3138-2020-071-1

18

Nguyễn Thị Tuyết Vân

2839-2020-071-1

19

Huỳnh Minh Hưng

3402-2020-071-1

Link chi tiết xem Tại đây

 

Liên Hệ
Hoạt động nổi bật
NHỮNG ĐIỂM MỚI CUA LUẬT CHỨNG KHOÁN 2019 UBCK NN chấp thuận cho Vietvalues được kiểm toán đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 (đợt 1) Những điểm chính TT 68/2019/TT-BTC về HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ khi cung cấp hàng hoá, dịch vụ Vietvalues – Chung tay sức khoẻ cộng đồng với bà con Bình Phước Tuyển dụng thực tập sinh năm 2020 Chính Sách Thuế GTGT Khi Chuyển Đổi Loại Hình Doanh Nghiệp Điểm Mới Của Thông tư số 87/2018/TT-BTC Ngày 27/9/2018 Về Cưỡng Chế Thi Hành Quyết Định Hành Chính Thuế Tuyển dụng thực tập sinh năm 2019 (đợt 2)