Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Tất cả

TT 47/2015/TT-NLĐTBXH Hướng Dẫn NĐ 05/2015/NĐ-CP Về Hợp Đồng Lao Động. Kỷ Luật Lao Động, Trách Nhiệm Vật Chất

Thông Tư 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướ...

NĐ 141/2017/NĐ-CP Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng Đối Với Người Lao Động Làm Việc Theo HĐLĐ

NĐ 141/2017/NĐ-CP Ngày 7/12/2017 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

NĐ 153/2016/NĐ-CP Quy Định Mức Lương Tối Thiểu Vùng Đối Với Người Lao Động Làm Việc Theo HĐLĐ

Nghị Định 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

TT 40/2016/TT-BLĐTBXH Hướng Dẫn NĐ 11/2016/NĐ-CP Về Lao Động Nước Ngoài Làm Việc Tại Việt Nam

Thông Tư 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm...

NĐ 117/2016/NĐ-CP Sửa Đổi NĐ 204/2004/NĐ-CP Về Chế Độ Tiền Lương Đối Với CB, Công Chức, Viên Chức Và Lực Lượng Vũ Trang

Nghị Định 117/2016/NĐ-CP Ngày 21/7/2016 của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

NĐ 47/2016/NĐ-CP Quy Định Mức Lương Cơ Sở Đối Với Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Và Lực Lượng Vũ Trang

Nghị Định 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

NĐ 11/2016/NĐ-CP Quy Định Về Lao Động Nước Ngoài Làm Việc Tại Việt Nam

Nghị Định 11/2016/NĐ-CP ngày 3/2/2016 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

NĐ 88/2015/NĐ-CP Sửa Đổi NĐ 95/2013/NĐ-CP Về Xử Phạt Hành Chính TRong Lĩnh Vực lao Động, BHXH

Nghị Định 88/2015/NĐ-CP ngày 7/10/2015 của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ng...

NĐ 85/2015.ND8-CP Quy Định và Hướng Dẫn Về Chính Sách Đối Với Lao Động Nữ

Nghị Định 85/2015/NĐ-CP ngày 1/10/2015 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ

TT 24/2015/TT-BCT Quy Định Về Thời Giờ Làm Việc, Nghỉ Ngơi Trong Lĩnh Vực Thăm Dò, Khai Thác Dầu Khí

Thông tư 24/2015/TT-BCT ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí trên biển

Trang 9 / 44
Liên Hệ
Hoạt động nổi bật
Chính Sách Thuế GTGT Khi Chuyển Đổi Loại Hình Doanh Nghiệp Điểm Mới Của Thông tư số 87/2018/TT-BTC Ngày 27/9/2018 Về Cưỡng Chế Thi Hành Quyết Định Hành Chính Thuế Tuyển dụng thực tập sinh năm 2019 (đợt 2) VIETVALUES tổ chức dã ngoại 2015 Ngày hội gia đình VIETVALUES GROUP VIETVALUES’s CUP 2013 – chia sẻ niềm vui, hạnh phúc Hoạt động thiền nguyện tại Trà Vinh 10/11/2012 VIETVALUES Cup lần 4 năm 2012 VIETVALUES TỔ CHỨC YEAR END PARTY 2017