Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Tất cả

NĐ 88/2015/NĐ-CP Sửa Đổi NĐ 95/2013/NĐ-CP Về Xử Phạt Hành Chính TRong Lĩnh Vực lao Động, BHXH

Nghị Định 88/2015/NĐ-CP ngày 7/10/2015 của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ng...

NĐ 85/2015.ND8-CP Quy Định và Hướng Dẫn Về Chính Sách Đối Với Lao Động Nữ

Nghị Định 85/2015/NĐ-CP ngày 1/10/2015 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ

TT 24/2015/TT-BCT Quy Định Về Thời Giờ Làm Việc, Nghỉ Ngơi Trong Lĩnh Vực Thăm Dò, Khai Thác Dầu Khí

Thông tư 24/2015/TT-BCT ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí trên biển

TT 29/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn Về Thương Lượng Tập Thể, Thoả Ước lao Động Tập Thể

Thông tư 29/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động quy định tại Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Ch...

NĐ 63/2015/NĐ-CP Quy Đĩnh Về Chính Sách Người Lao Động Dôi Dư Khi Cổ Phần Hoá DNNN

Nghị Định 63/2015/NĐ-CP ngày 22/7/2015 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

NĐ 61/2015/NĐ-CP Quy Định Về Chính Sách Hỗ TRợ Tạo Việc Làm và Quỹ Quốc Gia Về Việc Làm

Nghị Định 61/2015/NĐ_CP ngày 9/7/2015 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

TT 23/2015/TT-BLĐTBXH Hướng Dẫn NĐ 05/2015/NĐ-CP Quy Định Và Hướng Dẫn Một Số Nội Dung Của Bộ Luật Lao Động

Thông Tư 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao ...

TT 16/2015/TT-BLĐTBXH Hướng Dẫn NĐ 75/2014/NĐ-CP Về Tuyển Dụng, Quản Lý Người Lao Động Việt Nam Làm Ở Nước Ngoài

TT 16/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao ...

TT 04/2015/TT-BLĐTBXH Hướng Dẫn Thực Hiện Chế Độ Bồi Thường, TRợ Cấp Y Tế và Chi Phí Y Tế Đối Với Người Lao Động Bị Tai Nạn Lao Động, Bênh Nghề Nghiệp

Thông Tư 04/2015/TT-BLĐTBXH ngày 2/2/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

NĐ 09/2015/NĐ-CP Về Điều Chỉnh Lương Hưu, Trợ Cấp BHXH Và Trợ Cấp Hàng Tháng Đối Với Cán Bộ Xã Đã Nghỉ Việc

Nghị Định 09/2015/NĐ-CP ngày 22/1/2015 của Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Trang 10 / 45
Liên Hệ
Hoạt động nổi bật
Chính Sách Thuế GTGT Khi Chuyển Đổi Loại Hình Doanh Nghiệp Điểm Mới Của Thông tư số 87/2018/TT-BTC Ngày 27/9/2018 Về Cưỡng Chế Thi Hành Quyết Định Hành Chính Thuế Tuyển dụng thực tập sinh năm 2019 (đợt 2) VIETVALUES tổ chức dã ngoại 2015 Ngày hội gia đình VIETVALUES GROUP VIETVALUES’s CUP 2013 – chia sẻ niềm vui, hạnh phúc Hoạt động thiền nguyện tại Trà Vinh 10/11/2012 VIETVALUES Cup lần 4 năm 2012 VIETVALUES TỔ CHỨC YEAR END PARTY 2017