Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Tất cả

Luật Công Đoàn 2012

Luật Công Đoàn 2012 số 12/2012/QH13

TT 35/2016/TT-BYT Danh Mục Và Điều Kiện Thanh Toán Dịch Vụ Y Tế Của Người Tham Gia BHYT

Thông Tư 35/2016/TT-BYT ngày 28/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

TT 25/2016/TT-BLĐTBXH Hướng Dẫn Đối Tượng Tham Gia Bảo Hiểm Y Tế

Thông tư 25/2016/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn xác định, quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

TT 18/2016/TT-BYT Quy Định Danh Mục Kỹ Thuật, Vật Tư Y Tế Dùng Trong Phục Hồi Chức Năng Thanh Toán Trong BHYT

Thông Tư 18/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định Danh mục kỹ thuật, danh mục vật tư y tế dùng trong phục hồi chức năng và việc chi trả chi phí phục hồi chức năng ban ngày thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế

TTLT 16/2015/TTLT-BYT-BTC Sửa Đổi TTLT 41/2014/TTLT-BYT-BTC Hướng dẫn Thực Hiện BHYT

TTLT 16/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 2/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch sửa đổi khoản 5 Điều 13 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

NĐ 105/2014/NĐ-CP Quy Định Một Số Điều Của Luật BHYT

ngày 15/11/2014 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

TT 27/2013/TT-BYT Ban Hành Danh Mục Vật Tư Y Tế Thuộc Phạm Vi Thanh Toán của Quỹ BHYT

Thông tư 27/2013/TT-BYT ngày 18/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư ban hành Danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế

Luật Bảo Hiểm Y Tế 2014

Luật Bảo Hiểm Y Tế 2014

Luật Bảo Hiểm Y Tế 2008

Luật Bảo Hiểm Y Tế 2008

NĐ 44/2017/NĐ-CP Quy Định Mức Đóng BHXH Bắt Buộc Vào Quỹ BH Tai Nạn Lao Động, Bệnh Nghề Nghiệp

Nghị Định 44/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Trang 6 / 45
Liên Hệ
Hoạt động nổi bật
Chính Sách Thuế GTGT Khi Chuyển Đổi Loại Hình Doanh Nghiệp Điểm Mới Của Thông tư số 87/2018/TT-BTC Ngày 27/9/2018 Về Cưỡng Chế Thi Hành Quyết Định Hành Chính Thuế Tuyển dụng thực tập sinh năm 2019 (đợt 2) VIETVALUES tổ chức dã ngoại 2015 Ngày hội gia đình VIETVALUES GROUP VIETVALUES’s CUP 2013 – chia sẻ niềm vui, hạnh phúc Hoạt động thiền nguyện tại Trà Vinh 10/11/2012 VIETVALUES Cup lần 4 năm 2012 VIETVALUES TỔ CHỨC YEAR END PARTY 2017