Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Tất cả

TT 20/2016/TT-BTC Hướng Dẫn Cơ Chế Quản Lý Tài Chính Về BHXH, BHYT, BHTN, Và Chi Phí Quản Lý BHXH, BHYT, BHTN

Thông Tư 20/2016/TT-BTC ngày 3/2/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

TT 58/2015/TT-BLĐTBXH Quy Định Mức Lương Điều Chỉnh Đã Đóng BHXH

Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

TT 59/2015/TT-BLĐTBXH Hướng Dẫn Về Bảo Hiểm Xã Hội Bắt Buộc

Thông Tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

NĐ 134/2015/NĐ-CP Quy Định Về Bảo Hiểm Xã Hội Tự Nguyện

Nghị Định 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

NĐ 115/2015/NĐ-CP Quy Định Về Bảo Hiểm Xã Hội Bắt Buộc

Nghị Định 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

TT 05/2015/TT-BLĐTBXH Hướng Dẫn NĐ 09/2015/NĐ-CP Về Điều Chỉnh Lương Hưu. TRợ Cấp BHXH

Thông tư 05/2015/TT-BLĐTBXH ngày 2/2/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ

TT 03/2015/TT-BLĐTBXH Về Điều Chỉnh Tiền Lương, Tiền Công Đóng BHXH

Thông tư 03/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/1/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Luật Bảo Hiểm Xã Hội 2014

Luật Bảo Hiểm Xã Hội 2014 số 58/2014/QH13

TT 28/2015/TT-BLĐTBXH Hướng Dẫn NĐ 28/2015/NĐ-CP Về Bảo Hiểm Thất Nghiệp

TT 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo ...

TT 19/2016/TT-BLĐTBXH Hướng Dẫn NĐ 31/2015/NĐ-CP Về Đánh Giá, Cấp Chứng Chỉ Kỹ Năng Hành Nghề Quốc Gia

Thông Tư 19/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ n...

Trang 8 / 45
Liên Hệ
Hoạt động nổi bật
Chính Sách Thuế GTGT Khi Chuyển Đổi Loại Hình Doanh Nghiệp Điểm Mới Của Thông tư số 87/2018/TT-BTC Ngày 27/9/2018 Về Cưỡng Chế Thi Hành Quyết Định Hành Chính Thuế Tuyển dụng thực tập sinh năm 2019 (đợt 2) VIETVALUES tổ chức dã ngoại 2015 Ngày hội gia đình VIETVALUES GROUP VIETVALUES’s CUP 2013 – chia sẻ niềm vui, hạnh phúc Hoạt động thiền nguyện tại Trà Vinh 10/11/2012 VIETVALUES Cup lần 4 năm 2012 VIETVALUES TỔ CHỨC YEAR END PARTY 2017