Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Các quy định khác

NĐ 151/2018/ND-CP Về Bãi Bỏ Một Số Điều Kiện Về Đầu Tư, Kinh Doanh Thuộc BTC Quản Lý

Ngày 7/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 151/2018/NĐ-CP Về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Theo đó, một số ngành kinh doanh co điều kiện thuôc quản lý của Bộ Tài chính quản lý như sau: Lĩnh Vực...

TT 06/2016/TT-NHNN Hướng Dẫn Quản Lý Ngoại Hối Đối Với Việc Cho Vay, Trả Nợ Nước Ngoài Của Doanh Nghiệp

Thông tư số 03/2016/TT-NHNN ngày 26/2/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp

TT 06/VBHN-NHNN Quy Định Về Quản Lý Ngoại Hối Đối Với Việc Cho Vay, Thu Hồi Nợ Nước Ngoài Của Tổ Chức Tín Dụng

Thông Tư số 06/VBHN-NHNN ngày 6/1/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) quy định về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của tổ chức tín dụng

NĐ 96/2014/NĐ-CP Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tiền Tệ Và Ngân Hàng

Nghị Định 96/2014/NĐ-CP Ngày 17/10/2014 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

Pháp Lênh Về Ngoại Hối 2014 Sửa đổi Bổ Sung Pháp Lênh Về Ngoại Hối 2005

Pháp lệnh về Ngoại Hối số 06/2013/UBTVQH13 ngày 18/3/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11

Pháp Lênh Về Hoạt Động Ngoại Hối 2005

Pháp Lênh Về Hoạt Động Ngoại Hối 2005 số 28/2005/PL-UBTVQH11

NĐ 149/2016/NĐ-CP Sửa Đổi Một số Điều Của NĐ 177/2013/NĐ-CP Về Hướng Dẫn Một Số Điều Của Luật Giá

Nghị Định 149/2016/NĐ-CP Ngày 11/11/2016 của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá

TT 205/2014/TT-BTC Sửa đổi Một Số Điều của TT 127/2012/TT-BTC về Tiêu Chuẩn Tổ Chức Xác Định Giá trị DN Khi Cổ Phần Hoá

Thông tư 205/2014/TT-BTC Ngày 24/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 127/2012/TT-BTC ngày 08 tháng 08 năm 2012 hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp

TT 38/2014/TT-BTC Hướng Dẫn Một Số Điều Của Luật Giá Về Thẩm Định Giá

Thông tư 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá

NĐ 177/2013/NĐ-CP Quy Định Chi Tiết Và Hướng Dẫn Một Số Điều Của luật Giá

Nghị Định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá

Trang 1 / 7
Liên Hệ
Hoạt động nổi bật
Chính Sách Thuế GTGT Khi Chuyển Đổi Loại Hình Doanh Nghiệp Điểm Mới Của Thông tư số 87/2018/TT-BTC Ngày 27/9/2018 Về Cưỡng Chế Thi Hành Quyết Định Hành Chính Thuế Tuyển dụng thực tập sinh năm 2019 (đợt 2) VIETVALUES tổ chức dã ngoại 2015 Ngày hội gia đình VIETVALUES GROUP VIETVALUES’s CUP 2013 – chia sẻ niềm vui, hạnh phúc Hoạt động thiền nguyện tại Trà Vinh 10/11/2012 VIETVALUES Cup lần 4 năm 2012 VIETVALUES TỔ CHỨC YEAR END PARTY 2017