Mang tri thức phục vụ khách hàng

Văn Bản Pháp Luật

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Tất cả

TT 37/2017/TT-BQP Hướng Dẫn Quản lý Thu-Chi BHXH Bắt Buộc Trong Bộ Quốc phòng

Thông tư 37/2017/TT-BQP ngày 16/2/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội bắt buộc trong Bộ Quốc phòng

TT 42/2016/TT-BLĐTBXH Quy Định Mức Điều Chỉnh Tiền Lương Tháng Đã Đóng BHXH

Thông ty 42/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

TT 329/2016/TT-BTC Quy Định Bảo Hiểm Bắt Buộc Trong Hoạt Động Đầu Tư Xây Dựng

Thông Tư 329/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

NĐ 166/NĐ-CP Quy Định về Giao Dịch Điện Tử Trong BHXH, BHYT, BHTN

Nghị Định 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp

TT 23/2016/TT-BLĐTBXH Hướng Dẫn NĐ 55/2016/NĐ-CP Về TRợ Cấp Lương Hưu Hàng Tháng

Thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ

NĐ 88/2016/NĐ-CP Quy Định Về Chương Trình Hưu Trí Bổ Sung Tự Nguyện

Nghị Định 88/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ ban hành Nghị định về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện

NĐ 55/2016/NĐ-CP Quy Định Mức Lương Hưu Giáo Viên Mầm Non Có Thời Gian Làm Việc Trước 1995

Nghị Định 55/2016/ND-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ ban hành Nghị định Điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995

TT 15/2016/TT-BYT Hướng dẫn Bệnh Nghề Nghiệp Được Hưởng BHXH

Thông ty6 15/2016/TT-BYT ngày 15/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội

TT 14/2016/TT-BYT Hướng Dẫn BHXH Trong Lĩnh Vực Y tế

Thông tư 14/2016/TT-BYT ngày 12/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn chi Tiết thi hành một số Điều của Luật bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế

TT 01/2016/TT-BLĐTBXH Hướng Dẫn Về BHXH Tự Nguyên

Thông Tư 01/2016/TT-BLĐTBXH ngay 18/2/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

Trang 7 / 45
Liên Hệ
Hoạt động nổi bật
Chính Sách Thuế GTGT Khi Chuyển Đổi Loại Hình Doanh Nghiệp Điểm Mới Của Thông tư số 87/2018/TT-BTC Ngày 27/9/2018 Về Cưỡng Chế Thi Hành Quyết Định Hành Chính Thuế Tuyển dụng thực tập sinh năm 2019 (đợt 2) VIETVALUES tổ chức dã ngoại 2015 Ngày hội gia đình VIETVALUES GROUP VIETVALUES’s CUP 2013 – chia sẻ niềm vui, hạnh phúc Hoạt động thiền nguyện tại Trà Vinh 10/11/2012 VIETVALUES Cup lần 4 năm 2012 VIETVALUES TỔ CHỨC YEAR END PARTY 2017