Mang tri thức phục vụ khách hàng

Tin Tức Hoạt Động

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Hoạt động chuyên nghiệp

Vietvalues được Bộ tài chính chấp thuận kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2015

Bộ Tài chính đã chấp thuận Công Ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn Chuẩn Việt – VIETVALUES – Thành viên của Hãng Kiểm toán Quốc tế REANDA, được phép kiểm toán các công ty có lợi ích Công chúng trong năm 2015 theo Quyết định số 2939/QĐ-BTC ngày 13/11/2014 (số thứ tự 21) Quyết định đính kèm (QĐ 2939)