Mang tri thức phục vụ khách hàng

Tin Tức Hoạt Động

Liên kết

Liên Hệ Tư Vấn

Hoạt động chuyên nghiệp

Bộ Tài Chính chấp thuận cho Vietvalues Kiểm Toán đơn Vị có Lợi Ích Công Chúng năm 2022

Ngày 12/11/2021, Bộ Tài chính đã ban hành quyết định số 2141/QĐ-BTC về việc chấp thuận Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – VIETVALUES, thành viên của hãng kiểm toán JPA International,  được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022.

Vietvalues BTC chấp thuận 2022

Vietvalues BTC chấp thuận 2022