Mang tri thức phục vụ khách hàng

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Văn bản pháp luật

Kế toán Kiểm toán Chứng khoán Kinh doanh bảo hiểm Quản lý sử dụng vốn Nhà Nước Thuế Các quy định khác Chi phí tài chính

Liên hệ tư vấn

Hotline

+84 (28) 3999 0091

Địa chỉ hoạt động thường xuyên

156 -158, Phổ Quang, phường 9, quận Phú Nhuận

+84 (28) 3999 0092
+84 (28) 3999 0090
contact@vietvalues.com

Các văn bản hợp nhất về Thuế

Văn bản số 16/VBHN-BTC

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. Ban hành ngày 21/10/2016 - Bộ tài chính

Văn bản số 17/VBHN-BTC

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế giá trị gia tăng. Ban hành ngày 21/10/2016 - Bộ tài chính

Văn bản số 18/VBHN-BTC

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt. Ban hành ngày 21/10/2016 - Bộ tài chính

Văn bản số 19/VBHN-BTC

Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quản lý thuế và luật sửa đổi,bổ sung một số điều của luật quản lý thuế. Ban hành ngày 28/04/2016 - Văn phòng Quốc Hội

Văn bản số 01/VBHN-VPQH

Thuế giá trị gia tăng. Ban hành ngày 28/04/2016 - Văn phòng Quốc Hội

Văn bản số 02/VBHN-VPQH

Thuế tiêu thụ đặc biệt. Ban hành ngày 28/04/2016 - Văn phòng Quốc Hội

Văn bản số 03/VBHN-VPQH

Quản lý thuế. Ban hành ngày 28/04/2016 - Văn phòng Quốc Hội

Văn bản số 05/VBHN-BTC

Hướng dẫn thực hiện luật thuế TNCN, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế TNCN và nghị định số 65/2013/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật thuế TNCN và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế TNCN. Ban hành ngày 15/01/2016 - Bộ tài chính

Văn bản số 03/VBHN-BTC

Ban hành quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế. Ban hành ngày 18/05/2015 - Bộ tài chính

Văn bản số 26/VBHN-BTC

Hướng dẫn thi hành nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính Phủ quy định và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Ban hành ngày 14/09/2015 - Bộ tài chính

Địa chỉ đăng ký

33 Phan Văn Khỏe, phường 13, quận 5, Tp.HCM

+84 (28) 3859 2285
+84 (28) 3859 2289
contact@vietvalues.com

Văn bản tài liệu
  • Hệ Thống Các Chuẩn Mực Kế Toán
  • Thông Tư Hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hành nghề kế toán
  • Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp
  • Luật Thuế Xuất Nhập Khẩu
  • Luật số: 88/2015/QH13
  • Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng
  • Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân
  • Quyết định 02/2016/QĐ-KTNN