Mang tri thức phục vụ khách hàng

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Tin tức hoạt động

Trao đổi về văn bản Hoạt động chuyên nghiệp Sự kiện đặc biệt Tuyển dụng nhân viên Sinh hoạt giải trí

Liên hệ tư vấn

Hotline

+84 (28) 3999 0091

Địa chỉ hoạt động thường xuyên

156 -158, Phổ Quang, phường 9, quận Phú Nhuận

+84 (28) 3999 0092
+84 (28) 3999 0090
contact@vietvalues.com

Hoạt động chuyên nghiệp

Hoat dong chuyen nghiep Bộ tài chính chấp thuận cho vietvalues kiểm toán đơn vị có lợi ích công chúng năm 2018

Ngày 14/11/2017, Bộ Tài chính đã ban hành quyết định số 2361/QĐ-BTC về việc chấp thuận công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn CHUẨN VIỆT – VIETVALUES, thành viên của hãng kiểm toán REANDA, được thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2018.

Hoat dong chuyen nghiep Báo cáo minh bạch (ngày 5/7/2017)

Công ty Vietvalues công bố Báo cáo minh bạch năm đến ngày 13/06/2017, theo quy định tại theo qui định tại điều 56 Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 và điều 16 Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính. Thông báo về sự thay đổi địa chỉ Chi nhánh của Công ty tại Đà Nẵng: từ ngày 5/7/2017 địa chỉ của Chi nhánh sẽ dời về 63/5 Trần Quốc Toản, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Hoat dong chuyen nghiep Báo cáo minh bạch (ngày 13/6/2017)

Công ty Vietvalues công bố Báo cáo minh bạch năm 2016 đến ngày 13/06/2017, theo qui định tại điều 56 Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 và điều 16 Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính. Thông báo về sự thay đổi chức Thay đổi thành viên góp vốn từ Ông Nguyễn Văn Khỏa sang bà Nguyễn Thị Sương.

Hoat dong chuyen nghiep Báo cáo minh bạch (ngày 18/10/2016)

Công ty Vietvalues công bố Báo cáo minh bạch năm đến ngày 18/10/2016, theo quy định tại theo qui định tại điều 56 Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 và điều 16 Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính, trong đó về việc dời trụ sở về địa chỉ văn phòng Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh đến tại :Tầng 1, tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Hoat dong chuyen nghiep Báo cáo minh bạch năm 2015

Công ty Vietvalues công bố Báo cáo minh bạch năm 2015 theo quy định tại theo qui định tại điều 56 Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 và điều 16 Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính.

Địa chỉ hoạt động thường xuyên

156 -158, Phổ Quang, phường 9, quận Phú Nhuận

Địa chỉ đăng ký

33 Phan Văn Khỏe, phường 13, quận 5, Tp.HCM
+84 (28) 3859 2285
+84 (28) 3859 2289
contact@vietvalues.com

Văn bản tài liệu
  • Hệ Thống Các Chuẩn Mực Kế Toán
  • Thông Tư Hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hành nghề kế toán
  • Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp
  • Luật Thuế Xuất Nhập Khẩu
  • Luật số: 88/2015/QH13
  • Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng
  • Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân
  • Quyết định 02/2016/QĐ-KTNN