Mang tri thức phục vụ khách hàng
Tuyển dụng thực tập sinh năm 2018
LIÊN HỆ TƯ VẤN HOTLINE +84 (28) 3999 0091 TRỤ SỞ CHÍNH 156-158 Phổ Quang, phường 9, quận Phú Nhuận, Tp.HCM Tel: +84 (28) 3999 0091 ~ 97 Fax: +84 (28) 3999 0090 Mail: contact@vietvalues.com
GIỚI THIỆU
 BAN LÃNH ĐẠO
 ĐỘI NGŨ KIỂM TOÁN VIÊN
 KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
Nguyễn Thị Ngọc Nga Chứng chỉ Kiểm toán viên số 0351/KTV ngày 22/05/2000 Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0351-2015-071-1 ngày 29/06/2015
Vũ Thị Kim Anh Chứng chỉ Kiểm toán viên số 0565/KTV ngày 28/12/2001 Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0565-2013-071-1 ngày 01/07/2013
Đỗ Thị Hương Chứng chỉ Kiểm toán viên số 0851/KTV ngày 19/11/2004 Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0851-2013-071-1 ngày 01/07/2013
Nguyễn Thanh Sang Chứng chỉ Kiểm toán viên số 0851/KTV ngày 19/11/2004 Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0851-2013-071-1 ngày 01/07/2013
ĐỘI NGŨ KIỂM TOÁN VIÊN
Huỳnh Trúc Lâm Chứng chỉ Kiểm toán viên số 1523/KTV ngày 06/07/2009 Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1523-2013-071-1 ngày 01/07/2013
Nguyễn Thanh Hồng Chứng chỉ Kiểm toán viên số 1512/KTV ngày 06/07/2009 Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1512-2013-071-1 ngày 01/07/2013
Đào Vũ Thiên Long Chứng chỉ Kiểm toán viên số 1739/KTV ngày 28/04/2010 Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1739-2013-071-1 ngày 01/07/2013
Trần Bá Quảng Chứng chỉ Kiểm toán viên số 1086/KTV ngày 14/12/2005 Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1086-2013-071-1 ngày 01/07/2013
Lê Thị Thanh Kim Chứng chỉ Kiểm toán viên số 2896/KTV ngày 15/04/2014 Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2896-2016-071-1 ngày 15/09/2016
Vũ Văn Hậu Chứng chỉ Kiểm toán viên số 3182/KTV ngày 07/05/2015 Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3182-2015-071-1 ngày 16/06/2015
Nguyễn Ngọc Đan Tâm Chứng chỉ Kiểm toán viên số 0884/KTV ngày 19/11/2004 Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0884-2013-071-1 ngày 01/07/2013
Đoàn Thị Minh Loan Chứng chỉ Kiểm toán viên số Đ.0086/KTV ngày 15/08/1999 Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0086-2013-071-1 ngày 01/07/2013
Trần Quang Huyên Chứng chỉ Kiểm toán viên số 1043/KTV ngày 11/11/2005 Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1043-2013-071-1 ngày 01/07/2013
Nguyễn Thị Hồng Thúy Chứng chỉ Kiểm toán viên số 0176/KTV ngày 18/05/1999 Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0176-2015-071-1 ngày 03/09/2015
Trần Văn Hiệp Chứng chỉ Kiểm toán viên số 2141/KTV ngày 30/12/2011 Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2141-2013-071-1 ngày 01/07/2013
Nguyễn Thị Tuyết Vân Chứng chỉ Kiểm toán viên số 2839/KTV ngày 15/04/2014 Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2839-2014-071-1 ngày 16/09/2014
Nguyễn Thị Cẩm Hồng Chứng chỉ Kiểm toán viên số 2849/KTV ngày 15/04/2014 Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2849-2014-071-1 ngày 16/09/2014
Hoàng Thái Tân Chứng chỉ Kiểm toán viên số 2817/KTV ngày 15/04/2014 Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2817-2014-071-1 ngày 16/09/2014
Nguyễn Hồng Phúc Chứng chỉ Kiểm toán viên số 3138/KTV ngày 07/05/2015 Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3138-2015-071-1 ngày 16/06/2015
Trần Văn Tài Chứng chỉ Kiểm toán viên số 3865/KTV ngày 27/04/2017
Nguyễn Ngọc Tân Chứng chỉ Kiểm toán viên số 3868/KTV ngày 27/04/2017
Lý Công Thành Chứng chỉ Kiểm toán viên số 3870/KTV ngày 27/04/2017
Ngô Quang Đông Dương Chứng chỉ Kiểm toán viên số 3892/KTV ngày 27/04/2017
ĐỊA CHỈ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN 156 -158, Phổ Quang, phường 9, quận Phú Nhuận
ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ 33 Phan Văn Khỏe, phường 13, quận 5, Tp.HCM
 +84 (28) 3859 2285
 +84 (28) 3859 2289
 contact@vietvalues.com
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
- Trụ sở chính - Chi nhánh Hà Nội - Chi nhánh Đà Nẵng - Văn phòng đại diện Tiền Giang - Văn phòng đại diện Phan Thiết - Văn phòng đại diện Tây Ninh
HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT
VĂN BẢN TÀI LIỆU
- Hệ Thống Các Chuẩn Mực Kế Toán - Thông Tư Hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hành nghề kế toán - Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp - Luật Thuế Xuất Nhập Khẩu - Luật số: 88/2015/QH13 - Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng - Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân - Quyết định 02/2016/QĐ-KTNN
© 2017 Vietvalues. All rights reserved. Design by GTVSolutions